#000000 url(http://petir-project.googlecode.com/files/zuaz-petir.gif) -repeat center fixed;

KONSEP ,VISI dan MISI

PERGURUAN BAGI CALON PEMIMPIN PUTRI ISLAM

MTs (Madrasah Tsanawiyah) & MA (Madrasah Aliyah)
, 4 kali berturut-turut TERAKREDITASI A
Konsep 6 Tahun dalam wadah KMI ( Kulliyatul Mu`allimat al Islamiyah) Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri
Ibnul Qoyyim Islamic Boarding School / ITTC


Dalam melaksanakan proses pendidikan berpijak pada 4 pilar :
Learn to know (belajar mengetahui), learn to do (belajar melakukan), learn to be (belajar menjadi diri sendiri, learn to live together (belajar hidup bersama).

PANCA JIWA PINDOK ;
1. Keikhlasan
2. Kesederhanaan
3. Kemandirian/berdikari
4. Ukhuwah Islamiyah
5. Kebebasan berfikir berdasarkan Qur`an dan As Sunnah


Visi : "Mencetak Generasi Mukmin, Mu`allim ,Mubaligh, mujahid yang Mukhlis".

MISI :
1. Melaksanakan program Pendidikan dan Pengajaran terpadu dengan menggabungkan model Pendidikan Pesantren dan Madrasah/Sekolah.
2. Menanamkan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam
3. Menanamkan jiwa keikhlasn, kesederhanaan , kemandirian, ukhuwah islamiyah, kebebasan berfikir berdasarkan Qur`an dan As sunnah
4. Menyelenggarakan Pendidikan ketrampilan dan mengembangkan dasar-dasar Teknologi tepat guna /life skills
5. Menerapkan direct method dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Bahasa English / Arabic and English Day

Rabu, 13 Maret 2013

50_Peserta_Terbaik_Pemilihan_Remaja_Islam_Teladan_DIY 2012

 
 
Daftar 50 peserta terbaik Pemilihan Remaja Islam Islam Teladan DIY  2012
                              
1. Adlina nur zhafarina                                         SMA N 6 Yogyakarta
2. Aliv Ainun Nirwana                                         MAN 1 Yogyakarta
3. Amrina Rosyada                                               SMAN3 Yogyakarta
4. Andhikati Kurnia Adi                                         -
5. Anggun  Mayura Kusumaningrum                   SMAN 1 Sleman
6.Anisa Dali Darto                                                MAN 2 Yogyakarta
7. Ardianto Kurniawan                                         SMAN  1 sleman
8. Azka Azifa                                                       SMAN 3 Yogyakarta
9. Choirun nisa                                                     SMAN  6  Yogyakarta
10. Dean Aristya nugraha                                     SMAN 4 Depok
11. Dinah Fadhilah                                               SMAN 1 Sleman
12. Dita Widy amallya                                         SMAN 1 Yogyakarta
13. Dzikri Rahman Bijak muhammad                 SMA Muh. 1  yogyakarta
14. Early Zahwa Alharissa                                   SMPN  8 Yogyakarta
15. Efi Suryaningsih                                             SMP Taruna Imani
16. endah ayu fitriani                                           SMA N 11 Yogyakarta
17. Eri Laksita                                                     SMAN 1 Jetis
18. Erisa Aningrum                                             SMAN 1 Bantul
19. Farisa Rahma Himawati                                MAN 1 Yogyakarta
20. Fathonah Zuchriyah                                      MAN  1 Yogyakarta
21. Fitri                                                                      -
22. Hafidha Ratna Puspita Hati                          MAN 1  Yogyakarta
23. Halida Hasyantu aima                                  MAN 3 Yogyakarta
24. Hanifah Nisrina Cahyaningsih                     MAN 1 Yogyakarta
25. Ismeda Halia Purnami                                  MAN 1 Yogyakarta
26. Khusnul Khotimah                                        SMAN 1 Pati
27. Lilis Cahaya Wati                                         SMKN 1 Depok
28. Lina Marliana                                               MA Ibnul Qoyyim Putri
29. Miftahul Ajri                                                SMAN 1 Yogyakarta
30. Muh. Qistan Kharismawati                          SMAN 1 Yogyakarta
31. Novianda Aditya Istiqomah                         SMAN 1 yogyakarta
32. Nurul Dwi Kharismawati                             SMKN 4 Depok
33. Nurullia nur Utami                                       SMAN 1 Yogyakarta
34. Priska Fadilla                                               SMPN 8 Yogyakarta
35. Purwandaru                                                  SMAN 1 Bantul
36. Riyadi Dwi Prasetya                                    SMAN 2 Ngaglik
37. Rizki Ahmad Arfri                                      SMAN 1 Yogyakarta
38. Ronald nintang Antariksa Pamungkas        MAN 1 Yogyakarta
39. Santika                                                                -
40. Shahylananda tito Yuwono                         SMAN 3 Yogyakarta
41. Surya Jatmiko                                             SMAN 1 Bantul
42. Syaiful Mujib                                               -
43. Thoriq Ziyad                                               SMAN 2 Wonosari
44. Unaisah                                                       MAN 1 Yogyakarta
45. Vatma Angraini  putri                                SMAN 8 Yogyakarta
46. Vella Anggun Hermaningsih                      SMAN 1 Bantul
47. Vika Narfa aulia                                          SMPN 4 Depok
48. Vina Hasna Arifa                                        SMPN 4 Depok
49. Wong Nga liem                                          SMAN 8 Yogyakarta
50. Zaid                                                            Ma`had Islamic Centre Bin Baz
 
 
50 Peserta terbaik diundang pada acara grand final untuk mengikuti workshop penulisan Karya ilmiah. keterangan lebih lanjut buka web.www.ccrc.farmasi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/50_Peserta_Terbaik_Pemilihan_Remaja_Islam_Teladan_DIY_2012.pdf                   
 
 
 
 
 

1 komentar: